Osteopathie

Sinds 2021 is Fréderick afgestudeerd als Master in de Osteopathie aan The International Academy of Osteopathy. 

Osteopathie kan verlichting bieden bij verschillende klachten zoals gewrichtspijn, rugpijn, hoofdpijn, moeizame vertering, enz.

Maar hoe gaat osteopathie nu net in zijn werk?

Wat doet een osteopaat?

Een osteopaat zoekt naar bewegingsblokkades die aan de oorzaak van je klachten liggen. Via zachte handbewegingen probeert een osteopaat het evenwicht in je lichaam terug te herstellen.

Osteopaten behandelen je klachten via verschillende systemen:

 • het osteo-articulair systeem met beenderen, gewrichten en spieren

 • het visceraal systeem met organen

 • het craniaal systeem met schedelbeenderen en bovenste nekwervels

Als gevolg zullen je spieren, gewrichten, lymfebanen en zenuwbanen terug vlot kunnen functioneren. Zo helpt osteopathie de zelfregulerende krachten van je lichaam.

Hoe verloopt de behandeling?

De eerste sessie begint altijd met een uitgebreid vraaggesprek. Op basis daarvan probeert de osteopaat zich een beeld te vormen van de klacht en de omliggende situatie. Daarna volgt een onderzoek.

Omdat osteopaten het lichaam als één geheel zien, wordt je volledige lichaam onderzocht in plaats van enkel de plaats waar je pijn of last hebt. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, is het gangbaar dat de osteopaat vraagt je gedeeltelijk te ontkleden. Nadat een osteopaat de oorzaak van je klacht heeft vastgesteld, begint de daadwerkelijke behandeling.

De technieken die hij of zij hiervoor aanwent kunnen afhankelijk van het aan te pakken probleem zacht of vrij stevig zijn. Tijdens de behandeling zal een osteopaat enkel zijn handen gebruiken. Er worden geen gebruikgemaakt van elektrische apparaten of medicatie.

Een osteopathiesessie duurt gemiddeld ongeveer 30 – 45 minuten.

Regelmaat, duur en prijzen

De eerste afspraak bij je osteopaat kan iets langer duren en neemt gemiddeld 45 minuten in beslag. Vervolgbehandelingen duren ongeveer 30 -45 minuten.

Een sessie bij de osteopaat kost gemiddeld € 55. De meeste mutualiteiten betalen een deel van de kosten terug. Deze terugbetaling bedraagt meestal € 10 per sessie met een maximum van 5 à 10 sessies per kalenderjaar. Het daadwerkelijke bedrag en maximaal aantal sessies kan licht variëren per ziekenfonds. Lees hier meer informatie over de terugbetaling van osteopathie per mutualiteit.

https://www.vind-een-osteopaat.be/terugbetaling-osteopathie.html

Fréderick was voordien altijd werkzaam als kinésitherapeut in eigen praktijk en bij To Walk Again waar hij veel ervaring heeft opgedaan in de neurologie. 

Specialisaties van Fréderick:

 • Sportkinesitherapie – Master of Science in muskuloskeletal rehabilitation, specialisatie sportkinesitherapie te UA-VUB (2015)

 • Osteopathie – Master of Science of Osteopathy: International Acadamy of Osteopathy te Antwerpen (2015-2020)

 • Klassieke sporttape en kinesiotaping (Medical Taping Concept)

 • Nek-en rugscholing (Thesis 2013-2015: Effect van actieve oefentherapie bij chronische aspecifieke lage rugklachten)

 • Dry Needling (IMFT Gent) + Dry Needling bij neurologische aandoeningen 

 • Shockwave therapie (RSWT)

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon